Skip to content

Warsztaty fotograficzne 2022 we współpracy z Fundacją RC

Podsumowanie warsztatów fotograficznych prowadzonych przez SPTF we współpracy z Fundacją RC w Pałacu Uphagenów w okresie od lutego do listopada 2022.